เรียน ท่านผู้มีสิทธิเสนอราคา ทราบ

ประสงค์จะสอบถามการใช้ระบบ e-Auction
กรุณาติดต่อโทรศัพท์ 02-298-0345

งานประมูลรัฐบาล : ต่อหมายเลขภายใน 307,308,325
หรืออีเมล government@bizdimension.com หรือ กดที่นี่

งานประมูลเอกชน : ต่อหมายเลขภายใน 321,399,328
หรืออีเมล private@bizdimension.com หรือ กดที่นี่

พบความไม่โปร่งใสในการปฎิบัติงานของพนักงาน บีส ไดเมนชั่น : แจ้งข้อมูลได้ที่อีเมล porntip.k@bizdimension.com หรือ กดที่นี่

BIZ TRAINING

 

Username

Password

ระบบผ่านการทดสอบแล้วว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องสมบูรณ์บน Internet Explorer Version 6.0 - 9.0 เท่านั้น

ดาวน์โหลดคู่มือการเสนอราคาประมูล